duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Cuvantul Primarului: 
 
Suprafata: 4222,42 ha
Intravilan: 362,01 ha
Extravilan: 3860,41 ha
Populatie: 1680
Gospodarii: 840
Nr. locuinte: 730
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2


Numele localitatilor aflate in administratie:
Sălceni, Pochidia, Borodeşti, Satu Nou
Asezarea geografica:
Comuna Pochidia se află situată în extremitatea sud-estică a judeţului Vaslui, reprezentând punctul extrem sudic al județului
Comuna se afla la o distanţă de aproximativ 20 de km de Municipiul Bârlad.
Se învecinează:
La nord cu comuna Tutova, județul Vaslui;
La sud, est și vest cu județul Galați.
Activitati specifice zonei:
Agricultura este activitatea principală, aproape 91 % din suprafața comunei reprezentând terenuri agricole și pajiști. Terenurile agricole au potențial ridicat fiind încadrate în clasele I – II de bonitate, iar pajiștile sunt situate în zonele de coasta;
Creșterea animalelor
Activitati economice principale:
Agricultură: S. C. Fratia S.R.L, S.C. Agrocomplex, S.C. Re-Dana S.R.L., S.C. Valea Teiului, S.C. ICE Blink Agrocultural, I.I. Andronache C.G
Procesarea florii soarelui: S.C. Ulmer Compani S.R.L.
Morarit: I.I. Cozma Leoneta
Comerț: S.C. ConsumCoop Barlad, S.C. Micul Tokyo S.R.L., S.C. Silgimcom S.R.L., P.F. Ciurescu Marian, P.F. Ciurescu Adrian
Obiective turistice:
Monumentul eroilor
Biserica din Pochidia cu hramul "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" construită în anul 1937
Biserica din satul Sălcieni cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" construită în anul 1737 şi reconstruită în 1942
Biserica din satul Borodeşti cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în secolul al XVI-lea
Evenimente locale:
Ziua comunei Pochidia - 15 august
Hramul bisericii "Adormirea Maicii Domnului" Sălceni - 15 august
Hramul bisericii '' Nașterea Născătoarei de Dumnezeu" Pochidia - 8 septembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Scutirea de impozite şi taxe locale, pentru investitorii care crează locuri de muncă în comună;
Existenţa forţei de muncă calificată şi disponibilă la calificare;
Înființarea la nivelul comunei de ferme de creștere a animalelor și de păsări, care să valorifice potențialul local;
Înființarea unui parc eolian, comuna Pochidia dispunând de cel mai întins platou (aproximativ 3.000 ha) situat la peste 100 m față de nivelul mării.
Proiecte de investitii:
Proiecte cu finanțare;
Proiectul ''Utilaje pentru comuna Pochidia''- F.E.A.D.R.;
Proiectul ''Înființare parc în satul Sălceni, comuna Pochidia, județul Vaslui”- F.E.A.D.R.;
Reabilitare drumuri - "Modernizarea satului românesc" – M.D.R.A.P.
Proiecte la stadiul de Studii de fezabilitate:
Construirea unei central electrice eoliene de 200 kw cu accord la S.N.E.;
Canalizare și stație de epurare în comuna Pochidia.